Oferta naszej Kancelarii

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach oferuje swoim Klientom profesjonalne usługi prawne, w szczególności:

  • udziela porad i konsultacji prawnych - ustnych, pisemnych, telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej,
  • zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych,
  • tworzy spółki prawa handlowego, dokonuje ich przekształceń i zmian oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sporządza analizy i opinie prawne,
  • zapewnia obsługę negocjacji z kontrahentami Klientów,
  • sporządza umowy, uchwały, statuty, regulaminy i inne dokumenty,
  • przeprowadza proces windykacji należności,
  • sporządza pisma procesowe (pozwy, wnioski, odwołania, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń) w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, karnych i administracyjnych,
  • reprezentuje Klientów przed wszelkimi organami administracji państwowej i samorządowej, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi i arbitrażowymi.

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Katowicach wyróżnia się nie tylko profesjonalizmem na najwyższym poziomie, ale także nowoczesnym i indywidualnym podejściem do każdego Klienta.

Jako adwokat posiadający bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych, jestem w stanie zagwarantować Państwu obsługę na najwyższym poziomie. Wierzę w to, że jako adwokat świadczący swoje usługi na terenie Katowic sprostam Państwa oczekiwaniom, a współpraca ze mną będzie dla Państwa jak najbardziej satysfakcjonująca. Tak więc, jeśli interesują Państwa doświadczeni i posiadający ogromną wiedzę adwokaci z Katowic, mogę śmiało powiedzieć, że trafiliście pod właściwy adres.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Gabriela Grzywacz

+48 508 19 74 70
+48 32 207 58 97

40-087 Katowice
ul. Sokolska 80/106


kancelaria@adwokatgrzywacz.pl

Projekt i wykonanie mediaL